UITNODIGING ALV (digitaal) TV AMELTE 8 MAART

Het bestuur heeft een tijdje moeten dubben over hoe een ALV te organiseren in deze roerige corona tijd. Uitstellen was een optie, maar voor hoelang? Uiteindelijk is besloten om de verplichte ALV toch doorgang te laten vinden maar dan coronaproof dus digitaal. Deze manier van vergaderen is voor de meeste leden misschien wat vreemd en daarom wat uitleg. Iedereen die aan de vergadering wenst deel te nemen dient zich tot uiterlijk 6 maart via het mailadres: tvamelte@gmail.com op te geven. Je krijgt dan voor de vergadering een link toegestuurd die je kunt activeren om daarmee vanuit je huis en eigen stoel deel te nemen aan de vergadering. Tijdens de vergadering dient iedereen zich goed aan de regie van onze voorzitter te houden om een Babylonische spraakverwarring te vermijden.

Alle details en agenda zijn aan alle leden met een bekend e-mail adres verzonden.