Archief Amelte met gearchiveerde artikelen "in de schijnwerper"

Voorgeschiedenis van het tennis

De bakermat van het tennis is Frankrijk. Ontstaan uit het balspel jeu de paume (=handpalm).
In de Middeleeuwen moest de service aangekondigd worden: het Franse tenez (=houd ‘m) werd in het Engels verbasterd tot  tennis (ca. 1400). Ziehier in het kort een beschrijving van het ontstaan van het tennis.

 

IN  DE  SCHIJNWERPER: JOOP WELLEN 

Jammer, heel jammer, dat onze voorzitter in januari na 9 jaar stopt. Een voortreffelijke leider, die er na al die jaren een punt achter zet. Ook wel begrijpelijk, dat Joop Wellen het nu wel welletjes vindt. Maar wat heeft hij veel betekend voor de vereniging!  Veel waardering mogen we voor hem hebben.

Ze wilde niet in de belangstelling staan, op de voorgrond treden. Als je haar vroeg of ze geïnterviewd wilde worden, dan antwoordde ze heel resoluut : “ Nee, dat wil ik niet.” Niet over te halen. Maar wel een dame, die heel veel deed voor de vereniging.

Binnen de vereniging is men het afgelopen half jaar naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Niet zo gemakkelijk om een capabel persoon te vinden, die de toch absoluut niet eenvoudige taak krijgt het leiderschap op zich te nemen. Wie, o wie kan en wil dat gaan doen.

Ja, ja, het is gelukt. We mogen trots zijn op die 5 tennissers, die met volle overgave in de Voorjaarscompetitie hun talenten hebben laten zien.