Info kantinedienst

                                                                                                         
 
Senior leden draaien 2 keer per seizoen een kantinedienst. 

 • Leden kunnen de kantinediensten aan het begin van het seizoen afkopen voor een bedrag van 35 Euro.
 • Leden die naar het oordeel van de kantinecommissie in gebreke zijn gebleven bij het vervullen van de kantinedienst betalen een  boete van 25 Euro per dienst. 
 • Leden van 75 jaar of ouder zijn vrijgesteld van kantinedienst, maar zijn uiteraard welkom.
                                                                                                                                                        

Extra spelregels ivm corona maatregelen en protocol
Na binnenkomst de kantinedeur sluiten, alleen jij hebt toegang. Je opent de terrasdeuren en plaatst in de opening 1 tafel waarop  het pinapparaat staat, het spatscherm hangt al voor de deur, (dus denk om je hoofd)  en zet de desinfectie op de tafel. Op de tafel ligt een logboek waar je de dag invult en de namen van de terrasbezoekers, voor Amelte leden volstaat de naam, van andere bezoekers noteer je ook het e-mail adres. Je klanten rekenen direct af met de pin die je zo vaak als mogelijk is weer desinfecteert. Na je dienst als er geen opvolgende dienst is de tafel weghalen en de terrasdeuren weer sluiten.

Spelregels

 • De verantwoordelijke voor de kantinedienst dient tijdens de uitvoering op het terras of in de kantine aanwezig te zijn, of zorg te dragen voor een vervanger die als zodanig fungeert, dit moet ook worden doorgegeven aan de penningmeester en of de kantine commissie.
 • Het is niet toegestaan de ingeroosterde kantinedienst te verplaatsen zonder voor een vervanger te zorgen.
 • Kantinediensten kunnen vrij gebruik maken van de kofiie/thee voorziening, wel op de kassa aanslaan en vervolgens via Betalen/wegboeken/bardienst wegboeken.
 • Aan het eind van iedere kantinedienst dient men een presentie formulier te tekenen en in de kassa te deponeren.
 • Degene die dienst heeft dient altijd te verschijnen, ook als het slecht weer is en er niet getennist kan worden (óók het presentie formulier tekenen en in de kassa leggen).
 • Sleutels die zich in de kantine bevinden mogen worden gebruikt maar moeten op dezelfde plek worden teruggebracht.
 • Gesignaleerde onvolkomenheden tijdens de kantinedienst kunnen worden vermeld op het presentie formulier bij: BIJZONDERHEDEN
 • De ochtend- zowel als de middagdienst sluiten af door de kantinedeur en de toegangsdeur van het clubhuis, evenals het hek naar het terras achter zich dicht te trekken.
 • Degene die 's avonds kantinedienst heeft sluit om uiterlijk 22.30 af:
  • terrasverwarming uit
  • Kassaterminal afsluiten, en kassalade open laten staan.
  • presentie formulieren in de kassa leggen
   Er kan uitsluitend nog worden betaald met pin, dus vindt geen contant geldafdracht meer plaats.
   Deur van de kantine en de toegangsdeur van het clubhuis evenals het hek naar het terras achter je dichttrekken, de elektronische sloten werken automatisch.
 • Voel je verantwoordelijk voor de kantine:
  • veeg de vloer
  • leeg prullenmanden en gooi volle vuilniszakken in de container in het schuurtje
  • haal een doekje over de tafels
  • was af (we hebben geen vaatwasmachine) en laat de afwas niet staan voor de volgende kantinedienst of de schoonmaakster.    

De regels inzake de kantinedienst zijn uitgebreid in het logboek beschreven.
Beschouw de kantine als uw eigen huis en handel daarnaar.