De bardiensten zijn voorlopig vastgesteld en zijn zichtbaar in de clubapp, je kunt je diensten dus invullen. Door de onzekere toestanden ivm Corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen kunnen bepaalde diensten later weer uitvallen, maar daarover wordt je dan tijdig bericht.
Ga voor het dienstenrooster op de Clubapp naar "CLUB" vervolgens naar diensten (bovenaan) en alle beschikbare diensten zijn zichtbaar, tik vervolgens een dienst aan en schrijf in.