Update 30-05-2020

Sommige leden vinden onze maatregelen te streng, sommigen vinden ze lang niet ver genoeg gaan. Het bestuur houdt zich aan regels van RIVM, NOC/NSF, KNLTB en gemeente Assen. Hierop maakt het bestuur een maatregelen pakket en communiceert deze naar de leden en geeft iedere 14 dagen een update van de maatregelen. Leden mogen daar iets van denken, maar het bestuur bepaalt de maatregelen en daar heeft iedereen zich aan te houden.

We gaan de bankjes op de banen zo situeren dat afstand op de banen zo veel mogelijk gegarandeerd is, links en rechts. Als we de banen verlaten doen we dat met de klok mee. Voor degenen die het aanraken van het scorebord niet hygiënisch vinden zeggen we: niet gebruiken, voor hen die het wel doen, handen wassen na die tijd. Dit geldt ook voor het slepen zonder handschoenen.

Langer door tennissen indien het volgende uur niet is afgehangen mag vanaf 1-6-2020 tot 15 minuten voor de volgende afhangtijd; dit gaat niet boven de officiële regels en is dus geen recht, maar wordt gedoogd, en is onder voorbehoud dat de gemeente Assen deze maatregelen goedkeurt.

Vaker reserveren per dag mag i.v.m. huidige bezetting park (onder hetzelfde voorbehoud).

De jeugd blijft door tennissen onder toezicht, het huidige systeem dat daarvoor wordt gehanteerd werkt naar behoren en wordt gecontinueerd.

Waarschijnlijk mogen de sportkantines per 1-7-2020 weer open dus ook ons clubhuis, hoe we dit veilig en verantwoord organiseren gaan jullie nog horen, maar met ingang van dinsdag 2 juni gaat het dienstenrooster online zodat je je diensten kunt gaan invullen vanaf 1 juli t/m 31 december.

Activiteiten:
Er wordt gedacht over een kleinschalige laddercompetitie en toss; een KNLTB webinar zal hier meer