VERNIEUWING TENNISPARK AMELTE.

Op 23 mei 2017 hebben wij jullie uitvoerig geïnformeerd over de plannen om het tennispark te vernieuwen. Inmiddels hebben we met de gemeente hierover overeenstemming bereikt.

Op hoofdlijnen komen de afspraken op het volgende neer.

1.     De gemeente sluit met Sweco een overeenkomst voor het uitvoeren van het werk voor een aanneemsom met een gegarandeerd maximum. Sweco zal delen van het project aanbesteden aan onderaannemers. In de overeenkomst zijn voor deze onderdelen garantiebedragen opgenomen. Wanneer de uiteindelijk kosten lager uitvallen, dan komt dit voordeel voor een groot deel ten goede aan de beide verenigingen. De gemeenteraad heeft recent voor het werk een budget goedgekeurd, dat niet ver onder de maximale aanneemsom ligt. Hierdoor zal de financiële bijdrage van beide verenigingen beperkt zijn.

2.     De banen van Amelte worden vervangen door smashcourt-banen. De afmetingen zullen iets worden vergroot conform de  huidige eisen van de KNLTB. De banen komen iets hoger te liggen  omdat er een dikkere zandlaag wordt aangebracht voor een betere afwatering. Rondom de banen komt een hekwerk van 3 meter hoog.

3.     Bij de banen van de Nam wordt de gravellaag volledig vernieuwd en er wordt een nieuwe belijning aangebracht. Het hekwerk wordt daar waar nodig, hersteld. Bij de slootkanten naast de banen drie en vier worden schotten geplaatst om te voorkomen, dat de banen naar de sloot toe afkalven. De omliggende betegeling wordt gefatsoeneerd.

4.     De gemeente gaat de bomen een flinke snoeibeurt geven, zodat de verlichting van de banen optimaal effect heeft.

5.     Het is de bedoeling om 15 januari 2018 met het werk te beginnen en het voor 1 april 2018 af te ronden. Mocht dit vanwege de weersomstandigheden niet lukken dan zullen wij indien nodig voor de competitie in overleg met enkele andere tennisverenigingen een oplossing aanreiken.

6.     De verlichting wordt vervangen door Led-verlichting. De kosten hiervan vallen buiten het vernieuwingstraject en worden ook grotendeels door de gemeente betaald. Het is de verwachting, dat de eigen bijdrage van beide verenigingen over een periode van enkele jaren zal worden terugverdiend door lagere electriciteitskosten.

 

Tot slot nog enkele mededelingen.

Op 14 januari 2018 wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. Uitnodiging volgt.

Op 22 januari 2018 houdt Amelte de algemene ledenvergadering. De agenda wordt in de 1e week van januari verstuurd.

 

Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en een voorspoedig en vooral gezond 2018 toe.

Namens de besturen van beide verenigingen.

Joop Wellen en Kasper Langejan.