Wij kregen zojuist bericht via de KNLTB dat ook dubbelen mag. Een hele geruststelling voor velen denk ik. In ieder geval gaan de kleedkamers en doucheruimtes per direct dicht, blijft de kantine gesloten en maken we ook niet met clubjes gebruik van de terrasstoelen. Zo kort mogelijk voor je baanbespreking op het park komen, en na het tennissen direct naar huis. Laten we ons daar ook a.u.b. aan houden, niemand zit te wachten op een complete lock-down.
De resterende kantinediensten van dit jaar zijn allemaal komen te vervallen, degenen die het aangaat hebben daarvan als het goed is bericht ontvangen, zo niet dan weet je het bij dezen.

 

AANVULLENDE REGELGEVING:

Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er altijd bewust 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Georganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen interne competitie, tossavond en laddercompetitie. Een onderling partijtje spelen kan wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op.

naast de sportkantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

We adviseren de toiletten alleen te gebruiken voor noodgevallen.

Als een jeugdlid t/m 17 jaar op de eigen accommodatie een training heeft dan worden ouders (ook als ze het kind brengen naar de club) als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken.

De sportkantine of het clubhuis kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het tennis. Denk hierbij aan leraren, coronacoördinatoren en noodgevallen, zoals een plotseling EHBO-geval. Probeer waar mogelijk vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven.

De KNLTB competitie is voortijdig beëindigd.
De aangekondigde maatregelen die zijn afgekondigd gelden voorlopig voor een periode van 4 weken. Aangezien veel verenigingen met gravelbanen hun parken over een aantal weken sluiten, kan de KNLTB Competitie 2020 niet meer worden hervat.

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven.

Als het weer zo slecht is dat het spel moet worden gestopt er dus niet gespeeld kan worden, dan gaat men naar huis, en mag er niet geschuild worden.

Alle stoelen en tafels van het terras worden onder de overkapping geplaatst en mogen niet worden gebruikt. Het is verboden om het zeil van de overkapping los te maken en je onder de overkapping te bevinden.

De regels zijn streng, maar bedenk dat je in ieder geval nog kunt gaan tennissen, dat is al veel meer dan bij de eerste lock-down. Nogmaals zoek geen grenzen op, maatregelen kunnen ook betekenen dat dat tennissen ook niet meer kan.