Omdat de club bij geopend terras aan de Corona regelgeving voor Horeca moet voldoen, zijn we verplicht om een logboek van het terrasbezoek bij te houden. Dit ligt in de kantine en de kantinedienst is hiervoor verantwoordelijk. In het logboek vul je de datum in en of het de morgen of avond betreft en hierin noteer je verder de namen van de terrasbezoekers. Betreft het Amelte leden dan volstaat de naam, bij bezoekers vul je ook het e-mailadres in. De gegevens moeten in verband met een eventueel contactonderzoek 14 dagen bewaard blijven.