Cees en Inge Haanstra stoppen met de groenverzorging op Amelte
Cees en Inge hebben meer dan 10 jaar onze Amelte perkjes verzorgt. Hoe is dat zo gekomen. 12 jaar geleden verhuisden Cees en Inge van de Kamerling Onneslaan naar hun huidige prachtige appartement aan de Vaart. Dat betekende dat Cees niet meer met zijn grote hobby de tuin aan de gang hoefde, maar dat was natuurlijk ook een gemis. Als je zulke groene vingers hebt maar ze niet meer hoeft te gebruiken. Het verzorgen van het groen bij Amelte werd daarom de compensatie. Meer dan 10 jaar waarin Cees het eerst alleen deed en later geassisteerd werd door zijn vrouw Inge. Wij als vereniging hebben deze werkzaamheden natuurlijk altijd zeer gewaardeerd, maar hebben er ook alle begrip voor dat Cees (die binnenkort 90 jaar wordt) en Inge graag het stokje overdragen aan een of twee andere enthousiastelingen.
Wij roepen bij deze allen die zich hiertoe geroepen voelen natuurlijk graag op om zich bij de clubleiding te melden.
Namens alle leden hebben we Cees en Inge bedankt met een bloemetje en een bon (niet dat dit hun werkzaamheden compenseert, maar zeker wel de waardering toont). Cees en Inge hartelijk dank voor jullie inzet.