AED training

Beste leden,

Op maandagavond 19 maart en op maandagavond 9 april 2018 wordt er een Reanimatiecursus met AED training georganiseerd voor de leden van TV Amelte en de NAM-tennisvereniging. 

Wij vinden het belangrijk en van levensbelang dat een zo groot mogelijk aantal van onze leden getraind is in het bedienen van het AED* apparaat op het park en weten hoe zij moeten handelen in het geval van een circulatiestilstand. 

Iedereen kan zich aanmelden voor deze cursus. Ook de leden die al eerder getraind zijn kunnen zich weer opgeven, de geldigheid van hun certificaat verloopt na 1 jaar en moet dus worden verlengd middels een (herhalings-) cursus. 

De cursussen worden gegeven in het NAM kantoor in 2 groepen van 6 cursisten per avond en beginnen om 19.00 uur. 

Meld je snel per email aan bij Mariette Blouw (mt.blouw@gmail.com) of Nico Spruijt (nj.spruijt@home.nl).

*AED = Automatische externe defibrillator (https://www.bhvnederland.nl/ bhv-nieuws/011-uitleg-over-de- aed)