Ivm de Corona perikelen is het voor de jeugd t/m 18 jaar momenteel alleen mogelijk om te spelen indien er algemeen toezicht is. Als jullie dus vrij willen spelen is het noodzakelijk eerst contact op te nemen met de coördinator jeugd, hij kijkt vervolgens of er algemeen toezicht aanwezig is. Coördinator: Nils van Es (tel. en mail vindt je in de Clubapp)

Onze jeugdkampioenen 2019 jongensteam Merlijn en Meinte