Tijdens de wintermaanden kom je elkaar als tennissers minder vaak tegen dan in de zomer. Daarom organiseert TV Amelte, evenals voorgaande jaren, een winteractiviteit.

Op zondag 18 maart a.s. zal er van 15:00 tot 17:00 uur een bespan-demonstratie gegeven worden door onze mede-tennisser Robert de Grijs. Hij heeft deze demonstratie in september ‘17 ook aan een kleine groep gegeven. Omdat dit heel interessant en voor velen zeer nuttig zou kunnen zijn, hebben wij hem  gevraagd dit nog eens te doen.

Demonstratie racket bespannen

Belangrijk bij aanschaf of tunen van een racket:

  • invloed van gewicht
  • bladgrootte
  • snarenpatroon

stijfheid en balanspunt van een racket op de speeleigenschappen

Swing Weight van een racket bepalen:

welke SW past het beste bij mijn persoonlijke spel of techniek
verschil tussen buigen van een racket en het veren van een bespanning

Type snaren en hun eigenschappen:

  • welke snaar
  • welke bespan-hardheid
  • optimaal presteren

Demonstratie racket bespannen

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Herman Schiphof (hjschiphof@home.nl)