Voorgeschiedenis van het tennis

De bakermat van het tennis is Frankrijk. Ontstaan uit het balspel jeu de paume (=handpalm).
In de Middeleeuwen moest de service aangekondigd worden: het Franse tenez (=houd ‘m) werd in het Engels verbasterd tot  tennis (ca. 1400). Ziehier in het kort een beschrijving van het ontstaan van het tennis.

Wetenswaardigheden over de voorgeschiedenis van het tennis
De bakermat van het tennis is Frankrijk. Ontstaan uit het balspel jeu de paume (=handpalm). In de Middeleeuwen moest de service aangekondigd worden: het Franse tenez (=houd ‘m) werd in het Engels verbasterd tot tennis (ca. 1400). Ziehier in het kort een beschrijving van het ontstaan van het tennis.

Ons huidige tennis ontstond van de ene dag op de andere. Het moment is zelfs precies te bepalen.
Op 23 februari 1874 kreeg de Britse Majoor Walter Clopton Wingfield octrooi voor zijn uitvinding A new and Improved Portable Court for Playing the Ancient Game of Tennis.
Deze omschrijving maakt duidelijk dat er vóór 1874 ook al sprake was van een soort tennis, door Wingfield met enige eerbied genoemd als Ancient.

De oorspronkelijke vorm van het tennisspel vertoont duidelijke gelijkenis met het lawn tennis van Wingfield. Deze nam twee wezenlijke elementen van het oude tennis over:
1) De bal werd met behulp van een racket over het net gespeeld
2) De puntentelling 15-0, 30-0 enz. bleef hetzelfde

Een wezenlijk element van het oorspronkelijke tennis werd echter door Wingfield afgezworen, namelijk dat men niet langer speelde op een baan die door vier muren werd omgeven.
Zijn balspel, gespeeld op een fraai geschoren grasveld, was veel eenvoudiger.

En in Engeland werd het balspel toen al ‘tennis’ genoemd. Hendrik VIII speelde het bijvoorbeeld in 1532 reeds op een ‘tennis court’ bij zijn paleis Hampton Court.In ons land stond het bekend als ‘kaatsen’ en werd door Willem van Oranje al beoefend op een zgn open ‘caetsbaen’ op het Haagse Binnenhof en op een overdekte baan, die omstreeks 1560 bij zijn kasteel van Breda werd gebouwd. Iets later, in de Gouden Eeuw, konden de tennissers terecht op honderden kaatsbanen.

In de 18e eeuw werden de gebouwen, als gevolg van het uitgekeken raken op het spel, allemaal gesloopt. Ons land telt nog twee van die oude kaatsbanen.

Bron: Cees de Bondt: ‘Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen…?’ Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800