Parkregels 2020

 

Banen/verlichting

 • Reserveren van een baan vindt plaats d.m.v. afhangen met geldige KNLTB-pasjes door alle spelers voor 60 minuten bij zowel het enkel- als het dubbelspel. 
 • Afhangen gebeurt op het digitale afhangbord in de gang van het clubhuis. Het is toegestaan met één geldige tennis pas met een introducé te spelen voor maximaal 3 keer per jaar, er dient voor de introducé €2.50 per keer te worden betaald, dit kan worden gepind als er een kantinedienst is anders een volgende keer betalen of overmaken op de bankrekening van onze penningmeester (NL36 RABO 0302861343), de naam van de introducé aangeven op het digitale afhangbord.
  Er hangt een banenschema met baannummers boven het digitale afhangbord.
 • Er is ook de mogelijkheid om online af te hangen door middel van de KNLTB ClubApp, deze reservering moet wel uiterlijk 5 minuten van te voren worden bevestigd op het afhangbord in het clubhuis (dit laatste is tot nader order niet van toepassing)
  Tussen twee reserveringen moet minimaal 60 minuten tijdsverschil zijn. Online afhangen kan slechts 1 dag vooruit.   
 • Er mag alleen met schone tennisschoenen op de banen worden gespeeld.
 • Na afloop van het spelen de banen vegen met de beschikbare sleepnetten: van buiten naar binnen zodat de splitlaag of het rode zand egaal wordt verspreid, of zoals vermeld op de hekken bij de banen.
 • De gravelbanen zijn in de winterperiode gesloten. De smashcourtbanen zijn het gehele jaar open maar zijn bij sneeuwval en opdooi niet bespeelbaar (actuele informatie hierover vindt je op de website bij "laatste nieuws" of op de KNLTB ClubApp). Bij droogte worden de gravelbanen een aantal keren per etmaal besproeid, zoals aangegeven op het mededelingenbord. Aan het tijdmechanisme mag niet door individuele leden worden gesleuteld.
 • De schakelaars van de lichtinstallatie bevinden zich links in de gang tegenover de kleedkamers achter de deur. Lichten uitschakelen als er niet meer wordt gespeeld.
  Tijdens de periode van de competitie zijn 1 of 2 banen beschikbaar voor vrijspelen
 • Indien niemand meer op het park aanwezig is bij vertrek de deur van het clubhuis en het hek naar het terras achter je dichttrekken en controleren of ze in het slot zitten. 

 

Bij de volgende clubactiviteiten is gebruik van de banen niet (of beperkt) mogelijk:

 • Competitiewedstrijden (april tot juni en tijdens de najaars- en zomercompetitie).
 • Toernooien en activiteiten zoals aangegeven op de activiteitenkalender
 • Training.
 • Avond- en ochtendtoss (als spelers komen die niet willen tossen, en alle banen zijn door tossers bezet, zal de tossleiding maximaal 2 banen voor eventuele niet tossers vrijmaken)
 • Parkkampioenschappen.
 • Speciale activiteiten
 • tijdens baanonderhoud 

 

 

 

 

 

 

Ons park is rookvrij, onder het motto: Op weg naar een rookvrije generatie.

In de Kantine kan uitsluitend met PIN worden betaald, i.v.m. veiligheidsoverwegingen is er op het park geen contant geld.