Pasjes halen en inroosteren kantinedienst voor 2018.

Zoals gebruikelijk is weer op twee zaterdagen in maart de mogelijkheid om de pasjes af te (laten) halen, nadat u of voor u op daartoe beschikbare schema’s minimaal twee kantinediensten heeft/zijn ingevuld.

Alle seniorleden (leden geboren vóór 1-1-2001) die niet vóór 1 maart 2018 voor € 35,- hun kantineplichten hebben afgekocht of niet voor 1 april as. 75 jaar of ouder zijn, kunnen op 17 of 24 maart 2018 tussen 10.00 en 12.00 uur naar het clubgebouw komen en het tennispasje ophalen en tenminste twee keer een dienst op het kantinedienstrooster invullen.

Uw partner, vriend of vriendin of een clubgenoot of clubgenote mag het ook voor u doen.

Juniorleden (leden geboren na 1-1-2001) doen geen kantinedienst en hoeven dus niet naar het clubgebouw te komen. Ze krijgen het pasje thuisgestuurd. Afhalen op één van de zaterdagen mag natuurlijk wel.

Evenals vorig jaar zullen we de “belangrijke” competitiezaterdagen vooraf invullen. De groep die vorig jaar op de competitiezaterdagen kantinedienst heeft verricht wil dat weer gaan doen, maar heeft om te lange diensten te vermijden aanvulling nodig.

Dus hierbij de oproep om als je kantinedienst wil doen op een of meer zaterdagen in april of mei dit te melden bij Kees van Reenen, die de diensten op die competitiezaterdagen coördineert. E-mail van Kees is reenen50@ziggo.nl.

Als je je hiervoor aanmeldt, hoef je natuurlijk niet op één van de bovengenoemde zaterdagen naar het clubhuis te komen. Het pasje krijg je dan op een andere wijze toegestuurd of uitgereikt.

Degenen die de kantineverplichtingen hebben afgekocht krijgen ook de pasjes thuisgestuurd. Ook voor hen geldt dat afhalen op één van de zaterdagen natuurlijk ook mag.

Als u niet heeft afgekocht en ook niet komt op één van de genoemde zaterdagen, worden de twee verplichte kantinediensten door de kantinecommissie voor u ingevuld. Mochten deze data dan niet passen, heeft u pech gehad en zult u zelf actie moeten ondernemen om tot ruiling met een medelid te komen.

Het pasje wordt bij of direct na het bekendmaken van uw data naar het huisadres gestuurd. 

Niet verschijnen op de ingeroosterde datum en tijd, heeft tot gevolg dat per verzuim een boete van € 25,- wordt opgelegd.

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat het spelen van tennis op onze banen zonder geldig pasje niet is toegestaan en dat competitie spelen zonder geldig pasje niet wordt geaccepteerd.

Op 17 en 24 maart bestaat nog een laatste mogelijkheid tot afkopen (cash afrekenen) en late betalers kunnen op deze dagen cash en graag gepast, alsnog hun contributie betalen.

Het bestuur.