Het schitterend gelegen tennispark, verscholen achter prachtige beuken, ligt er verlaten bij. Stilte. Een en al rust. Maar de natuurliefhebber kan opeens geconfronteerd worden met de aanwezigheid van een robuuste vogel, die zich schuil houdt in een van de indrukwekkende, majestueuze  bomen. Het getik, het getrommel tegen een boomstam is duidelijk hoorbaar. Juist, een specht, die met z`n scherpe snavel en lange kleverige tong insecten  los probeert te peuteren en zijn staart als steun gebruikt bij het klauteren langs de boomstammen. Een toch wel bijzonder geklop van een mooie, ietwat gekleurde vogel. Maar het getrommel van de specht zal de komende tijd overstemd worden door drukke bezigheden, die te maken hebben met de renovatie van het tennispark. Dat betekent, dat er een flink aantal weken niet getennist kan worden. Heel, heel jammer. Voor de echte liefhebber even niet de baan op. Je zou zo graag willen spelen, want, zo wordt er gereageerd, daar blijf je jong bij en het mooie is, dat wanneer je kunt blijven tennissen je dus korter oud bent!!!   

Toch zijn er mensen, die er moeite mee hebben, dat de banen verdwijnen. Zo gehoord, dat er een manspersoon zegt: “ Moet dat nou allemaal. De banen zijn toch nog wel goed. Ik en mijn vrouw hebben er al woorden om gehad. Ik vind dat de banen gewoon moeten blijven, maar zij snoert mij te mond door op te merken : “ Nee joh, je moet met je tijd meegaan. Je bent zo ouderwets als wat.” “Nou daar moet ik het maar mee doen.”  Tja, een echtelijke crisis???

Maar moeten we er in z`n algemeenheid rouwig om zijn, dat de Canada Tenn -banen  vervangen worden door Smash Court-banen?  De voorzitter, Joop Wellen, is daar heel duidelijk over. Resoluut reagerend : “ Na meer dan 70 jaar  moeten we vernieuwen. Gewoon noodzakelijk. Alles gaat weg. Compleet. Tot de netten toe. Ook de vuilnisbakken, hup, weg er mee. Enne…..overal hoge hekken. Drie meter. Aan de zijkant een deur. O ja, dat is waar ook. De ruimtes achter de banen worden verlengd.” Er aan toe voegend :” De lantarenpalen kunnen nog net blijven staan. Trouwens, er komt ook Led- verlichting. Dat geldt ook voor de NAM-banen. De gravellaag van die banen wordt volledig vernieuwd en een nieuwe belijning wordt aangebracht.”

Een aantal mensen heeft zich vol overgave ingespannen, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Vooraf veel besprekingen . Dat kostte veel energie en tijd. Geweldig dat er mensen op vrijwillige basis zich inzetten voor de vereniging. Daarom verdienen zij een groot compliment voor al het werk, dat ze verricht hebben.  Echt chapeau!!! Nou is werken op zich niet zo erg, maar het kost wel veel vrije tijd!!

Hopelijk dat eind maart de nieuwe banen bespeeld kunnen worden en als dan ook de specht zich weer flink laat horen we weer kunnen genieten van het edele tennisspel.

Kláááááááááááááááááááááááááááááááár.

Roelof Koning.