Tijdens genoemde vergaderingen en evenementen is de kantine in gebruik. Dit betekent niet dat er geen consumpties worden verstrekt, maar het is wel de bedoeling dat partijen rekening met elkaar houden.

Commissies LET OP en geef je vergaderdata en activiteiten cq evenementen door, om doublures te voorkomen. Dus alle activiteiten waarbij de kantine wordt gebruikt.


28/12/2019 13.00-17.30u. Oliebollentoernooi
09/01/2020 19.30-22.00u. Bestuursvergadering
14/01/2020 19.00-21.00u. OSV Nam ALV
16/01/2020 20.00-22.00u. App info avond
23/01/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
27/01/2020 19.30-22.00u. ALV alg.ledenvergadering
30/01/2020 20.00-22.00u. App info avond
03/02/2020 20.30-21.30u. PR commissie
06/02/2020 20.00-21.00u. Vergadering Amelte/TOA
12/02/2020 15.00-16.00u. PR/Vaart welzijn
13/02/2020 19.30-20.30u. Kantinecommissie
19/02/2020 19.30-20.30u. Automatiserings comm.
27/02/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
01/03/2020 13.00-17.00u. Winteractiviteit, wandeling Deurzerdiep
05/03/2020 20.00-22.00u. Introductieavond nw leden
09/03/2020 20.30-22.00u. CRT vergadering
19/03/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond GAAT NIET DOOR
03/04/2020 19.00-22.30u. Tulpentoernooi GAAT NIET DOOR
04/04/2020 09.00-18.00u. Start voorjaarscompetitie GAAT NIET DOOR 
13/05/2020 19.00-23.00u. Start zomercompetitie GAAT NIET DOOR
15/05/2020 19.00-23.00u. Vrijwilligerstoernooi UITGESTELD
28/06/2020 10.00-13.00u. Brunchtoernooi GAAT NIET DOOR
07/07/2020 19.30-20.30u. kantinecommissie
25/08/2020 19.00-23.00u. Start parkkampioenschappen 2020 GAAT NIET DOOR
08/09/2020 10.00-14.30u. Start najaarscompetitie
09/09/2020 19.00-21.00u. Bestuursvergadering

08/10/2020 19.30-21.30u. Kringvergadering KNLTB GAAT NIET FYSIEK DOOR
29/10/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond? GAAT NIET DOOR
07/11/2020 13.00-17.00u. Snerttoernooi GAAT NIET DOOR
26/11/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond GAAT NIET DOOR
10/12/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond GAAT NIET DOOR
30/12/2020 13.00-17.30u. Oliebollentoernooi GAAT NIET DOOR