Tijdens genoemde vergaderingen is de kantine in gebruik. Dit betekent niet dat er geen consumpties worden verstrekt, maar het is wel de bedoeling dat partijen rekening met elkaar houden.

Commissies LET OP en geef je vergaderdata en activiteiten door, om doublures te voorkomen. Dus ook activiteiten waarbij de kantine wordt gebruikt.

04/02/2019 19.30-22.00u. Bestuur
06/02/2019 19.30-22.00u. Kantinecommissie
04/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
05/03/2019 19.30-20.30u. Overleg kantinediensten voorj.comp.2019
06/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
11/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
13/03/2019 09.00-10.00u. Overleg park/Gemeente
13/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
16/03/2019 10.00-12.00u. Pasjesuitreiking
21/03/2019 19.30-22.30u. Klaverjasavond
23/03/2019 10.00-12.00u. Pasjesuitreiking
01/04/2019 19.00-19.30u. CRT
01/04/2019 19.30-22.00u. Bestuur
06/05/2019 19.00-20.30u. CRT
17/05/2019 19.00-22.00u. Vrijwilligerstoernooi
04/06/2019 19.00-21.00u. Bestuur
30/06/2019 10.00-14.00u. Brunchtoernooi
07/07/2019 15.00-22.00u. Nam activiteit
05/08/2019 19.00-20.00u. verg.MNW
14/08/2019 19.00-20.00u. Kantine commissie
26/08/2019 19.00-20.00u. verg.MNW

06/09/2019 18.00-22.00u. Nam activiteit
09/09/2019 19.00-20.00u. verg.MNW
10/09/2019 19.30-21.00u. Bestuursvergadering
15/09/2019 13.00-24.00u. MNW
24/10/2019 19.30-22.30u. Klaverjasavond
09/11/2019 13.00-17.00u. Snerttoernooi

28/11/2019 19.30-22.30u. Klaverjasavond
03/12/2019 20.00-21.30u. Bestuursvergadering
17/12/2019 19.30-22.30u. Klaverjasavond
28/12/2019 13.00-17.30u. Oliebollentoernooi
14/01/2020 19.00-21.00u. OSV Nam ALV