Tijdens genoemde vergaderingen en evenementen is de kantine in gebruik. Dit betekent niet dat er geen consumpties worden verstrekt, maar het is wel de bedoeling dat partijen rekening met elkaar houden.

Commissies LET OP en geef je vergaderdata en activiteiten cq evenementen door, om doublures te voorkomen. Dus alle activiteiten waarbij de kantine wordt gebruikt.


28/12/2019 13.00-17.30u. Oliebollentoernooi
09/01/2020 19.30-22.00u. Bestuursvergadering
14/01/2020 19.00-21.00u. OSV Nam ALV
16/01/2020 20.00-22.00u. App info avond
23/01/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
27/01/2020 19.30-22.00u. ALV alg.ledenvergadering
30/01/2020 20.00-22.00u. App info avond
13/02/2020 20.00-21.00u. Vergadering Amelte/TOA
27/02/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
01/03/2020 13.00-17.00u. Winteractiviteit, wandeling Deurzerdiep
05/03/2020 20.00-22.00u. Introductieavond nw leden
12/03/2020 20.00-22.00u. Introductieavond nw leden
19/03/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
03/04/2020 19.00-22.30u. Tulpentoernooi
04/04/2020 09.00-18.00u. Start voorjaarscompetitie
13/05/2020 19.00-23.00u. Start zomercompetitie
15/05/2020 19.00-23.00u. Vrijwilligerstoernooi
28/06/2020 10.00-13.00u. Brunchtoernooi
25/08/2020 19.00-23.00u. Start parkkampioenschappen 2020
08/09/2020 10.00-14.30u. Start najaarscompetitie
29/10/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
07/11/2020 13.00-17.00u. Snerttoernooi
26/11/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
10/12/2020 19.30-23.00u. Klaverjasavond
30/12/2020 13.00-17.30u. Oliebollentoernooi