Tijdens genoemde vergaderingen is de kantine in gebruik. Dit betekend niet dat er geen consumpties worden verstrekt, maar het is wel de bedoeling dat partijen rekening met elkaar houden.

Commissies LET OP en geef je vergaderdata door, om doublures te voorkomen. Dus ook activiteiten waarbij de kantine wordt gebruikt.

04/02/2019 19.30-22.00u. Bestuur
06/02/2019 19.30-22.00u. Kantinecommissie
04/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
05/03/2019 19.30-20.30u. Overleg kantinediensten voorj.comp.2019
06/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
11/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
13/03/2019 09.00-10.00u. Overleg park/Gemeente
13/03/2019 19.30-21.00u. Introductie nieuwe leden
16/03/2019 10.00-12.00u. Pasjesuitreiking
21/03/2019 19.30-22.30u. Klaverjasavond
23/03/2019 10.00-12.00u. Pasjesuitreiking
01/04/2019 19.00-19.30u. CRT
01/04/2019 19.30-22.00u. Bestuur
06/05/2019 19.00-20.30u. CRT
04/06/2019 19.00-21.00u. Bestuur
31/10/2019 19.30-22.30u. Klaverjasavond
19/12/2019 19.30-22.30u. Klaverjasavond