Tijdens genoemde vergaderingen en evenementen is de kantine in gebruik. Dit betekent niet dat er geen consumpties worden verstrekt, maar het is wel de bedoeling dat partijen rekening met elkaar houden.

Commissies LET OP en geef je vergaderdata en activiteiten cq evenementen door, om doublures te voorkomen. Dus alle activiteiten waarbij de kantine wordt gebruikt.

 

 

Alle activiteiten van 2020 zijn geanuleerd, wij hopen zo spoedig mogelijk de nieuwe activiteiten voor 2021 te kunnen tonen.