Tijdens genoemde vergaderingen en evenementen is de kantine in gebruik. Dit betekent niet dat er geen consumpties worden verstrekt, maar het is wel de bedoeling dat partijen rekening met elkaar houden.

Commissies LET OP en geef je vergaderdata en activiteiten cq evenementen door, om doublures te voorkomen. Dus alle activiteiten waarbij de kantine wordt gebruikt.

De CRT commissie heeft voor het komede jaar een aantal evenementen op de agenda staan die hieronder volgen, evenwel alles onder voorbehoud. De bedoelde evenementen zullen doorgang kunnen vinden als er overheidstoestemming is en het bestuur ook zelf de organisatie verantwoord vindt.

 

 

5 september ........Brunchtoernooi
 1 oktober ............Duits/Oostenrijkse feestavond
28 oktober............Klaverjasavond
 6 november.........Snerttoernooi
25 november........Klaverjasavond
16 december........Klaverjasavond
30 december........Oliebollentoernooi