De eerste werkzaamheden voor de parkvernieuwing zijn verricht, het containerschuurtje is verwijderd. Zie de FOTOHOEK.