Info kantinedienst

                                                                                                         
 
Senior leden draaien 2 keer per seizoen een kantinedienst. 

 • Leden kunnen de kantinediensten aan het begin van het seizoen afkopen voor een bedrag van 35 Euro.
 • Leden die naar het oordeel van de kantinecommissie in gebreke zijn gebleven bij het vervullen van de kantinedienst betalen een  boete van 25 Euro per dienst. 
 • Leden van 75 jaar of ouder zijn vrijgesteld van kantinedienst, maar zijn uiteraard welkom.
                                                                                                                                                        

Spelregels

 • De verantwoordelijke voor de kantinedienst dient tijdens de uitvoering op het terras of in de kantine aanwezig te zijn, of zorg te dragen voor een vervanger die als zodanig fungeert.
 • Het is niet toegestaan de ingeroosterde kantinedienst te verplaatsen zonder voor een vervanger te zorgen.
 • Kantinediensten kunnen vrij gebruik maken van de kofiie/thee voorziening, wel op de kassa aanslaan en vervolgens via Betalen/wegboeken/bardienst wegboeken.
 • Aan het eind van iedere kantinedienst dient men een presentie formulier te tekenen en in de kassa te deponeren.
 • Degene die dienst heeft dient altijd te verschijnen, ook als het slecht weer is en er niet getennist kan worden (óók het presentie formulier tekenen).
 • De avonddienst moet de sleutel op de juiste plek deponeren.
 • Sleutels die zich in de kantine bevinden mogen worden gebruikt maar moeten op dezelfde plek worden teruggebracht.
 • Gesignaleerde onvolkomenheden tijdens de kantinedienst kunnen worden vermeld op het presentie formulier bij: BIJZONDERHEDEN
 • Terrasstoelen moeten zowel 's middags als 's avonds aan de ketting worden gelegd na de kantinedienst.
 • Degene die 's avonds kantinedienst heeft sluit om uiterlijk 22.30 af:
  • terrasverwarming uit
  • Kassaterminal afsluiten, en kassalade open laten staan.
  • alarm inschakelen
  • sleutel op de afgesproken plek deponeren
  • presentie formulieren van alle diensten in de kassa leggen
   Er kan uitsluitend nog worden betaald met pin, dus vindt geen contant geldafdracht meer plaats.

 • Voel je verantwoordelijk voor de kantine:
  • veeg de vloer
  • leg de terrasstoelen aan de ketting, óók  als er geen dienst is
  • leeg prullenmanden en gooi volle vuilniszakken in de container
  • haal een doekje over de tafels
  • was af (we hebben geen vaatwasmachine)    

De regels inzake de kantinedienst zijn uitgebreid in het logboek beschreven.
Beschouw de kantine als uw eigen huis en handel daarnaar.