Parkregels TV Amelte

Algemeen

 • inrit naar park vrijhouden
 • bij het op- en afrijden van het park langzaam rijden
 • ’s avonds geen claxon gebruiken
 • afval deponeren in de daarvoor bestemde bakken
 • in kleedkamers en kantine mag niet gerookt worden
 • ga bewust om met de inschakeling van de terrasverwarming
 • sluit terrasdeuren als de binnenverwarming aan staat 

Tennisseizoen en tennistijden

 • de Smash Court banen zullen in de winter ook bespeelbaar zijn, behalve bij extreme weersomstandigheden. 
 • er kan van de vroege ochtend tot 23.00 worden gespeeld, vanaf 23.00 moet absolute stilte op het park in acht worden genomen

Banen/verlichting

 • afhangen van baan 1, 2 of 3 vindt plaats dmv afhangen met geldig KNLTB-pasje voor 45 minuten
 • aanvangstijd aangeven op afhangbord bij de kleedkamers het is toegestaan met één geldige tennispas (+ bv een introducé) af te hangen, de baan moet verlaten worden als leden met geldige passen willen spelen   
 • er mag alleen met tennisschoenen op de banen worden gespeeld
 •  
 • de NAMbanen worden enkele keren per dag besproeid, zie het sproeischema, aan het tijdmechanisme mag niet door individuele leden worden gesleuteld
 • de schakelaars van de lichtinstallatie bevinden zich links in de gang voor de kleedkamers, lichten uitschakelen als er niet meer wordt gespeeld
 • let op: als lichten eenmaal gedoofd zijn kunnen deze pas na 30 minuten opnieuw worden ingeschakeld

Wederzijds baangebruik NAM/Amelte

 • Ieder lid van beide verenigingen mag elk baan reserveren met inachtneming van de geldende regels. Hierbij is het wel zo dat de leden van Amelte geacht worden om eerst hun eigen banen af te hangen, wanneer deze vrij zijn, voordat ze een baan van de NAM gaan reserveren.
 • Voor de leden van de NAM geldt uiteraard omgekeerd hetzelfde.
 • Tijdens de periode van de competitie zijn minimaal 2 NAM banen beschikbaar voor vrijspelen. In deze situatie hebben spelers van de NAM voorrang.

Bij de volgende clubactiviteiten is gebruik van de banen niet mogelijk:

 • competitiewedstrijden (april tot juni en tijdens de najaarscompetitie)
 • toernooien en activiteiten zoals aangegeven op de activiteitenkalender
 • training
 • avond- en ochtendtoss
 • Parkkampioenschappen
 • NAM toernooien en activiteiten
 • tijdens baanonderhoud