Parkregels 2018

 

Banen/verlichting

 • Reserveren van een baan vindt plaats d.m.v. afhangen met geldig KNLTB-pasje voor 45 minuten.
 • Aanvangstijd aangeven op afhangbord aan het containerschuurtje. Het is toegestaan met één geldige tennispas met een introducé te spelen voor maximaal 3 keer. De baan moet verlaten worden als leden met geldige passen willen spelen en er geen andere banen meer vrij zijn.   
 • Er mag alleen met schone tennisschoenen op de banen worden gespeeld.
 • Na afloop van het spelen de banen vegen met de beschikbare sleepnetten: van buiten naar binnen zodat de splitlaag of het rode zand egaal wordt verspreid, of zoals vermeld op de hekken bij de banen.
 • De gravelbanen zijn in de winterperiode gesloten. De smashcourtbanen zijn het gehele jaar open maar zijn bij sneeuwval en opdooi niet bespeelbaar. Bij droogte worden de gravelbanen een aantal keren per etmaal besproeid, zoals aangegeven op het mededelingenbord. Aan het tijdmechanisme mag niet door individuele leden worden gesleuteld.
 • De schakelaars van de lichtinstallatie bevinden zich links in de gang tegenover de kleedkamers achter de deur. Lichten uitschakelen als er niet meer wordt gespeeld.

Wederzijds baangebruik NAM/Amelte

 • Ieder lid van beide verenigingen mag elke baan reserveren met inachtneming van de geldende regels. Hierbij is het wel zo dat de leden van Amelte geacht worden om eerst hun eigen banen af te hangen, wanneer deze vrij zijn, voordat ze een baan van de NAM gaan reserveren.
 • Voor de leden van de NAM geldt uiteraard omgekeerd hetzelfde.
 • Tijdens de periode van de competitie zijn minimaal 2 NAM banen beschikbaar voor vrijspelen
 • De NAM speelt een onderlinge dubbelcompetitie. Deze wordt afgehangen met de hiervoor bedoelde afhangkaart. Deze wedstrijden kunnen langer duren dan 45 minuten en kunnen niet onderbroken worden.

Bij de volgende clubactiviteiten is gebruik van de banen niet (of beperkt) mogelijk:

 • Competitiewedstrijden (april tot juni en tijdens de najaarscompetitie).
 • Toernooien en activiteiten zoals aangegeven op de activiteitenkalender
 • Training.
 • Avond- en ochtendtoss (als spelers komen die niet willen tossen zal de tossleiding indien nodig bij de volgende wisseling een baan vrij maken met een maximum van 2 banen voor eventuele niet tossers)
 • Parkkampioenschappen.
 • NAM toernooien en activiteiten
 • tijdens baanonderhoud 

 

 

 

 

 

 

Ons park is rookvrij, onder het motto: Op weg naar een rookvrije generatie.