Tennis Vereniging Amelte (opgericht 16 april 1946)

Tennispark Amelte - Amelte 1a - 9404 EL Assen. Tel.: 0592 - 31 36 14

Momenteel is een grote renovatie van het tennispark begonnen, de Canada Tenn banen worden vervangen door Smash Court banen.
Deze banen zijn het gehele jaar bespeelbaar met uitzondering van extreme weersomstandigheden.
's Avonds is er verlichting aanwezig.
Er is 1 oefenkooi aanwezig op het park.
In het clubhuis bevinden zich twee kleedkamers.
Er zijn circa 20 parkeerplaatsen.
Het seizoen loopt van 1 maart tot 1 december.

Aan-/afmelden uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester/ ledenadministratie:
Wolter Feiken,
Echtenstraat 56,
9402 JD Assen.
Tel.: 34 18 29.
E-mail: wfeiken@gmail.com

Aanmelden kan via het volgende inschrijfformulier.
Afmelden vóór 1 januari van het volgende jaar, bij afmelding na deze datum worden kosten berekend.

Contributie: Seniorleden € 80,- Juniorleden € 35,-
In het jaar waarin je 18 wordt ben je senior vanaf 1 januari.
Rabobank rekeningnummer: NL36 RABO 0302861343

Introducé(e)s worden geacht € 2,50 te betalenen dit bedrag te deponeren in de opening in de muur naast de kantinedeur in de gang.

Secretariaat:
Jan Mark Götz                         0592-375304   jmgotz@home.nl  

Trainer: Tennisschool De Rooij, André de Rooij, telefoon 06-48 31 71 09, email: tennisschoolderooij@gmail.com