Ochtendtoss:  

Gedurende het gehele seizoen is er ochtendtoss op de maandag- en woensdagmorgen
Tijd van 09:00 uur tot 11:00 uur.
Tossleiding: Hilco Eleveld.

Avondtoss:
De avondtoss is op maandagavond en vanaf juni ook op de woensdagavond. De avondtoss gaat ook s'winters door afhankelijk van de weersomstandiigheden. 
Tijd van 19:00 uur tot 22:00 uur.
Tossleiding: leden commissie recreatie tennis.

Spelregels toss avonden/ochtenden:
Op de tossavonden en -ochtenden is gebruik van de banen van Amelte door anderen dan tossers niet mogelijk in geval alle banen t.b.v. de toss nodig zijn.

Over het gebruik van de banen van de Nam is afgesproken dat 2 banen voor de toss mogen worden gebruikt.

Op het moment dat de 2 vrije banen door spelers van de Nam bezet zijn en er melden zich vervolgens nog één of meerdere Nam-spelers tijdens de toss dan dient een extra baan na de gespeelde sessie te worden ontruimd.